The Classroom

COGYDDION YN Y DDINAS 2018

Chwe chogydd gwych, un noson anhygoel.

Mae Gwesty’r Celtic Manor yn anfon chwech o’i gogyddion gorau i’r ddinas am un noson yn unig, i rannu profiad bwyta unigryw a gyflwynir gan Goleg Caerdydd a’r Fro.

Dyma eich cyfle i brofi’r fwydlen arbennig sydd wedi cael ei chreu gan y cogyddion nodedig hyn, wrth iddynt baratoi i arddangos cynnyrch gorau Cymru yn nigwyddiad mawreddog Hotelympia, Llundain ar 7 Mawrth.

Cliciwch yma i weld y fwydlen.

Y Dosbarth

Mae Y Dosbarth yn fwyty unigryw sydd ar agor ar gyfer cinio, swper a digwyddiadau arbennig.

Cinio

Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn hanner dydd tan 2pm (yn ystod y tymor yn unig)

Swper

Dydd Iau i ddydd Sadwrn 6pm tan 9pm cyfle olaf i archebu (yn ystod y tymor yn unig)

Cadwch lle