The Classroom

Archebu

Ar agor ar gyfer cinio o Dydd Mawrth i Dydd Sadwrn, hanner dydd tan 2pm, a chinio nos, Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 6pm tan 9pm.

Nid oes raid archebu bob amser, ond rydym yn eich annog i archebu lle ymlaen llaw os yn bosib, rhag i chi gael eich siomi.

Archebwch nawr ar gyfer amser cinio neu ginio nos