The Classroom

Archebu

Ar agor ar gyfer cinio o Ar agor ar gyfer cinio o Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn hanner dydd tan 2pm (yn ystod y tymor yn unig)

Ar agor ar gyfer Ar agor ar gyfer cino nos, o Dydd Iau i ddydd Sadwrn 6pm tan 9pm cyfle olaf i archebu (yn ystod y tymor yn unig)

Nid oes raid archebu bob amser, ond rydym yn eich annog i archebu lle ymlaen llaw os yn bosib, rhag i chi gael eich siomi.

Archebwch nawr ar gyfer amser cinio neu ginio nos