The Classroom | Y Dosbarth

Bwyty Modern Ewropeaidd yng Nghanol Caerdydd

Archebwch fwrdd ar-lein

Archebwch fwrdd yn Y Dosbarth gan ddefnyddio ein system archebu ar-lein.

Archebwch fwrdd

Y Dosbarth

Mae Y Dosbarth yn fwyty unigryw sydd ar agor ar gyfer cinio, swper a digwyddiadau arbennig.

Archebwch fwrdd

Hefyd mae posib llogi Y Dosbarth

Mae Y Dosbarth yn lleoliad perffaith ar gyfer pob math o ddigwyddiadau.

Archebwch fwrdd

Yr Ysgol Goginio

Yn Y Dosbarth rydym yn teimlo’n angerddol am ddatblygu talentau coginio

Yn Y Dosbarth rydym yn teimlo’n angerddol am ddatblygu talentau coginio. Mae’r Ysgol Goginio sydd yma’n gyfle i chi ymuno â ni am ddiwrnod a dysgu oddi wrth y goreuon - gan ddatblygu sgiliau newydd ar gyfer gyrfa yn y dyfodol neu ddim ond er pleser i chi eich hun ac i wneud argraff ar deulu a ffrindiau. Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr cyffrous ac unigryw, a chyrsiau byr, yn Y Dosbarth a chewch ddysgu oddi wrth un o’n tîm ni o arbenigwyr neu un o’r cogyddion proffesiynol sy’n ymweld. Mae’r dyddiau hyn yn brofiad gwych a gallant fod yn anrheg berffaith hefyd. O brynu diwrnod, cewch un o’n talebau profiad arbennig i ffrind [neu i chi] yn ogystal â thaleb gostyngiad o 10% ar gyfer cinio neu swper yn y bwyty, i’w ddefnyddio ar unrhyw adeg.

Archebu

Y Dosbarth

Campws Canol y Ddinas CCAF,
Heol Dumballs. Caerdydd CF10 5FE

E-bost: theclassroom@cavc.ac.uk