The Classroom

Adolygiad Wales Online o’r Dosbarth

Rydym wrth ein boddau gyda’r adolygiad hyfryd gan Ruth Mosalski ar Wales Online. “Rhoddodd y cregyn gleision a’r cregyn bylchog rhywfaint o gic iddo. Ond roedd y potes ysgafn yn wers mewn amynedd gan fod cymaint o ofal wedi’i gymryd i gydbwyso’r blasau. Y cwrs cyntaf arall oedd hwyaden wedi’i choginio’n araf mewn potyn, pastrami hwyaden, te gydag eirin rhost (£7.50). Mae’n edrych yn nwyfus a deniadol. Roedd yn ticio’r blychau i gyd hefyd. Roedd y cig, a gyflwynwyd mewn jar Kilner fach, yn frau a blasus.”

Darllenwch yr erthygl yn llawn yma.

Y Dosbarth

Mae Y Dosbarth yn fwyty unigryw sydd ar agor ar gyfer cinio, swper a digwyddiadau arbennig.

Cinio

Dyddiau Mawrth i Sadwrn 12:00 tan 2:00 / Hefyd ar gael ar gyfer partïon a digwyddiadau arbennig

Swper

Dyddiau Mawrth i Sadwrn 6:00 tan 9:00 / Hefyd ar gael ar gyfer partïon a digwyddiadau arbennig

Cadwch lle