The Classroom

TE PRYNHAWN YN Y DOSBARTH 11EG A 12FED MAI

Cyfle i fwynhau te prynhawn chwaethus gyda golygfeydd trawiadol ar draws Caerdydd.

Oes gennych chi awydd treulio pnawn hamddenol yn bwyta cacennau, sgons, melysion a brechdanau blasus a hyfryd? Mae Y Dosbarth yn cynnig pecyn te prynhawn rhagorol am ddim ond £10.95 y pen. Mwynhewch ddetholiad o felysion a brechdanau o’r safon uchaf a hefyd dewis eang o wahanol fathau o de. Peidiwch â cholli’r cyfle! Edrychwch ar y fwydlen ar dudalen bwydlenni.

Y Dosbarth

Mae Y Dosbarth yn fwyty unigryw sydd ar agor ar gyfer cinio, swper a digwyddiadau arbennig.

Cinio

Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn hanner dydd tan 2pm (yn ystod y tymor yn unig)

Swper

Dydd Iau i ddydd Sadwrn 6pm tan 9pm cyfle olaf i archebu (yn ystod y tymor yn unig)

Cadwch lle