The Classroom

BWYDLEN FLASU AWSTRALIA – 29ain Mehefin

Peidiwch colli’r cyfle i brofi a mwynhau gwinoedd da a diwylliant coginio cyfoethog Awstralia.

Diwydiant gwin Awstralia yw’r pedwerydd allforiwr mwyaf ar win yn y byd ac mae gwin yn cael ei gynhyrchu ym mhob talaith a mwy na 60 o ranbarthau gwin wedi’u dynodi, gyda chyfanswm o tua 160,000 o hectarau.

Wynebodd gwneuthurwyr gwin cynharaf Awstralia sawl anhawster, yn enwedig oherwydd hinsawdd anghyfarwydd Awstralia. Er hynny, cawsant lwyddiant sylweddol yn y diwedd. “Yn Arddangosfa Vienna yn 1873, canmolodd y beirniaid o Ffrainc, oedd yn blasu’n ddall, rai gwinoedd o Victoria, ond newid eu cân mewn protest fu eu hanes o ddeall o ble roedd y gwinoedd wedi dod, ar sail y ffaith bod rhaid i unrhyw winoedd o safon fod yn dod o Ffrainc, wrth gwrs.” (Phillips, Roderick (2000). A short history of wine).

Os ydych chi’n edmygu bwyd a gwin Awstralia, ‘fyddwch chi ddim eisiau bod yn unrhyw le arall ar Fehefin 29ain.

 

Gweld y fwydlen yma

Archebwch nawr

Y Dosbarth

Mae Y Dosbarth yn fwyty unigryw sydd ar agor ar gyfer cinio, swper a digwyddiadau arbennig.

Cinio

Dyddiau Mawrth i Sadwrn 12:00 tan 2:00 / Hefyd ar gael ar gyfer partïon a digwyddiadau arbennig

Swper

Dyddiau Mawrth i Sadwrn 6:00 tan 9:00 / Hefyd ar gael ar gyfer partïon a digwyddiadau arbennig

Cadwch lle